Personen met een beperking zijn een evenwaardige groep in de samenleving en verdienen een structureel en duurzaam beleid dat perfect aansluit bij hun leefwereld, met respect voor hun noden, behoeften en capaciteiten. De groep is niet klein; in Europa zijn er 80 miljoen mensen met een handicap. Dat is ongeveer 15% van de bevolking. In Vlaanderen en Brussel zijn ze met meer dan één miljoen, in alle leeftijdsgroepen en lagen van de bevolking.

Ook in De Panne-Adinkerke zorgt CD&VPlus ervoor dat bij nieuwe projecten maximaal rekening gehouden wordt met deze doelgroep. 

https://www.cdenv.be/standpunten/een-handicap-mag-geen-beperking-zijn-op-de-arbeidsmarkt