Zestigplussers willen actief betrokken zijn bij het maatschappelijk gebeuren. De seniorenwerking schept kansen om zo’n actief burgerschap dagelijks in de praktijk te brengen. Door te zeggen en te tonen dat ze rekenen op behoorlijk bestuur op alle beleidsniveaus. Door te lage pensioenen en armoede aan te klagen. Door mee te werken aan een hartelijke leefomgeving.
CD&V-senioren zijn aanwezig op alle niveaus van de partijwerking en op alle beleidsniveaus. In een samenspel tussen vrijwilligers, beroepskrachten en mandatarissen. In de hoop dat ze de samenleving samen een beetje kunnen verbeteren.

De Panne-Adinkerke heeft een sterk groeiende senioren bevolking en verschillende seniorenverenigingen. Al deze verenigingen hebben een afgevaardigde in de seniorenraad. De seniorenraad adviseert het beleid in de verschillende domeinen. http://www.depanne.be/productgroep/1432/1712/seniorenraad