Verslag gemeenteraad bijkomende info

Gemeenteraad van 8 maart 2021, bijkomende info

Opnieuw ging de gemeenteraad digitaal door. Het eerste agendapunt was een presentatie van de werking 2020 van het mobiel huis van het kind ( tot 12 jaar) door Arktos. Dit is een expertisecentrum voor kinderen en jongeren die aansluiting dreigen te verliezen en ze bieden ook gezinsondersteuning. Ook de gemeente doet beroep op hun expertise.
Onze raadsleden ondersteunen dergelijke initiatieven maar hadden toch een duidelijke vraag : wat met de kinderen ouder dan 12 jaar? Sluipt het gevaar hier niet dat ze terug aan hun lot worden overgelaten en zo terug vervallen naar de rand van de maatschappij. Wij dringen bij het schepencollege aan om zeker deze groep te blijven ondersteunen.

Na het steeds wederkerend agendapunt omtrent de covid-19 maatregelen werd het agendapunt omtrent carpolicy goedgekeurd. Onze groep waarschuwde nog eens om waakzaam te blijven in verband met de personeelskosten en de motivatie van sommige personeelsleden.

Het visreglement vijvers Markey werd aangepast.

Het subisidiereglement “Face-lift” premie voor handelszaken werd met algemeenheid goedgekeurd. Onze groep steunt uiteraard dit reglement om de aantrekkingskracht te verhogen en de uitstraling en de kwaliteit van handelspanden te verbeteren door een subsidie toe te kennen voor verfraaiingswerken die duidelijk zichtbaar zijn in het straatbeeld.
In de rand van dit punt stelden we de vraag welke visie het college had om de leegstand aan te pakken? Volgens cijfers en studies zou de leegstand na deze coronacrisis wel eens kunnen oplopen. Onze groep CD&VPLUS vindt dat er een visie omtrent het winkelgebied, waarin mobiliteit en parkeergelegenheid zeker aan bod moeten komen, dient te worden opgesteld, samen met de actoren LVZ, Unizo en Horeca.
Dienen er geen nieuwe handelaars te worden aangetrokken, waarin begeleiding van die zaken zeer centraal staat? Kan de gemeente als tussenpersoon optreden tussen verhuurder/eigenaar en (toekomstige) huurder? …….
De schepen van lokale economie, Stéphane Buyens, vond niet dat er zich veel problemen stelden inzake leegstand. Een duidelijke visie omtrent een florerend handelsapparaat heeft hij duidelijk nog niet!

In het kader van subsidieprogramma Horizon 2025 van Westtoer werd het definitief ontwerp van uitkijktoren Westerpunt en Vista Houtsaegerduinen vastgelegd.

In de varia antwoordden schepen Buyens en burgemeester Degrieck, op onze vraag , of de enquête omtrent terrassen, Zeelaan en omgeving nog dient te worden geanalyseerd . Wel gaven ze toe dat er zowel voorstanders als tegenstanders waren.

De burgemeester lichtte ook toe dat hij streng ( desnoods via gerechtelijke weg) zal optreden tegen het verhuren van woningen/appartementen in slechte staat. De huisjesmelkers dienen zwaar te worden gestraft.
Uiteraard schaarden we ons volledig achter deze visie, maar we drongen er nogmaals op  aan om dringend werk te maken van het conformiteitsattest. Reeds veel gemeente – en stadsbesturen voerden dit in. Waarop wacht De Panne nog?
De meerderheid schuift dit door naar 2027 dixit de Burgmeester. M.a.w., hoewel het een prangend probleem is, zal deze meerderheid er geen werk van maken. Weeral een gemiste kans!