Op de gemeenteraad van maandag 09/03 gaf onze groep CD&VPLUS een aantal bemerkingen bij sommige punten.

Naast de gebruikelijke agendapunten zoals goedkeuring verslag vorige gemeenteraad en onwaarden hadden we toch een aantal vragen bij de punten rond het communicatieplan. De meerderheid is van plan om de communicatie en huisstijl te verbeteren. Ook wensen ze een nieuw logo voor onze gemeente. Het voorziene budget voor dit alles bedraagt € 145.000. Op zichzelf hebben we daar geen moeite mee, maar dit zal natuurlijk gepaard gaan met nieuwe aanwervingen en de nodige aanpassingen van materiaal. Op onze vraag “Hoeveel denkt de huidige meerderheid dat dit zal kosten om alles in de praktijk om te zetten of te implementeren?” moest het college ons het antwoord schuldig blijven.

Ook gaf de burgemeester , op onze vraag , toe dat het nieuw logo niet ter goedkeuring aan de bevolking zal worden voorgelegd . Toch bizar voor een meerderheid die inspraak van de bevolking hoog in het vaandel draagt en hiermee een loopje neemt met een van hen verkiezingsbeloftes.

Het dossier van de Dumontwijk werd unaniem goedgekeurd. Dit dossier was al klaar in de vorige legislatuur ( onder schepen Ir. Johan Blieck) , maar diende nog aan de gemeenteraad te worden voorgelegd. De huidige meerderheid heeft uiteindelijk niet veel aan dit dossier gewijzigd ( vooral een aantal aanpassingen op vraag van onroerend erfgoed). Van het verhogen van het aantal parkeerplaatsen ( een eis van de open VLD) is plots helemaal geen sprake meer. Begrijpen wie kan! De parkeerplaats voor oprit blijft behouden en de meerderheid overweegt bewonerskaarten en een blauwe zone in te voeren. Uiteraard kunnen we ons daarin vinden.
De raming voor de werken bedraagt € 3.134.439,68 ( BTW incl.) waarvan € 590.449,45 ten laste van de gemeente. De rest is voor IWVA.

Bij het punt ‘reinigen sanitaire blokken’ is nog maar eens gebleken dat de huidige meerderheid het niet zo nauw neemt met ons belastinggeld. Vorig jaar werd de opdracht gegund voor € 94.473,17. En dit om 2 x per dag de toiletten te kuisen gedurende 3 maanden. Had de gemeente dat in eigen regie blijven doen dan koste het slechts € 33.000.  Een niet onaardig verschil van € 60.000 , te betalen door de belastingbetaler.
In deze raad stond dit punt opnieuw op de agenda. Gelukkig zag de huidige meerderheid in dat snel en ondoordacht handelen leidt naar extreme uitgaven voor de gemeentekas. De uitgeschreven opdracht mag dit jaar ( en evt. 2021) slechts max. € 50.000 ( incl. BTW) kosten. Met dit budget konden we akkoord gaan en uiteindelijk stemden we mee met de meerderheid.

Het pleintje, gelegen op de hoek Nieuwpoort-, Meeuwen- en Leopold II laan , waar een gedenkteken van ontmijners staat kreeg de definitieve naam ‘Jane de Launoyplein’. Ons voorstel, dit pleintje te verfraaien kreeg gehoor bij het Schepencollege.

Op vraag van de sportraad, werd de goedkeuring gegeven om de deadline voor indienen subsidies voor zowel impuls,  subsidiëring sportverenigingen en bijzondere subsidiëring sporttrofeeën & hulporganisaties gelijktijdig te laten verlopen. Die deadline wordt ook vervroegd naar 31 mei van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Een bedrag van € 142.246,42, voor de wettelijke herziening van werken aan het nieuw gebouw ‘de Leerplaneet’ werd goedgekeurd. Al bij al een serieus bedrag, wat neerkomt op een soort indexatie van ongeveer 4%.

Verder werd er nog goedkeuring gegeven voor aankoop stuk strand, voor raamcontract voor het leveren van verven en schildermateriaal, voor raamcontract leveren van gehoorbescherming. Ook werd vaststelling gedaan voor aanpassing subsidiereglement ‘ Boost je zaak’ en voor uitbouw van een (vol)automatisch e-loket voor akten en attesten voor dienst bevolking en Burgerlijke Stand.

Er komt parkeerverbod in Bortierlaan, gedeelte tussen Duinkerkelaan en Leopold I Esplanade en dit om het uitrijden uit privéparkings te vergemakkelijken.

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties