Vrijdagavond hield onze CD&VPlus afdeling haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Een goed gevulde foyer van het gemeentehuis luisterde naar de boeiende gastsprekers, nationaal voorzittter  Joachim Coens en gloednieuw Vlaams parlementslid Brecht Warnez .
Sabine Van de Maelen onze afdelingsvoorzitster, opende de avond. Hieronder  lees je Sabine haar toespraak en via onderstaande link krijg je een fotoreportage van deze geslaagde avond.

Geachte nationaal voorzitter Joachim Coens, Vlaams parlementslid Brecht Warnez, Raadsleden, Bestuursleden, Leden en Symphatisanten,

Geachte genodigden,

Welkom op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van CD&V plus De Panne-Adinkerke.
Namens het voltallig bestuur wens ik jullie een gezond en vreugdevol 2020 toe.
We zijn bijzonder blij dat we onze nieuwe nationaal voorzitter en tevens gewezen informateur Joachim Coens en Vlaams parlementslid en jongste schepen van Wingene ooit Brecht Warnez mogen verwelkomen op onze nieuwjaarsreceptie.

Ik sprak daarnet over het “voltallig bestuur”, maar volgens de reacties op onze website en onze Facebookpagina, zijn er toch nog leden en sympathisanten die niet alle bestuursleden kennen, vandaar dat ik met plezier onze ploeg aan jullie voorstel.(collega’s, willen jullie een teken geven als ik jullie naam afroep).
Johan Blieck, gewezen schepen en nu gedreven gemeenteraadslid kennen jullie wellicht allemaal. Johan engageert zich voor openbare werken, mobiliteit en openbaar vervoer, leefmilieu en natuur, en landbouw.
Frans Buyse, (is op reis) gewezen OCMW voorzitter en momenteel gemeenteraadslid. Zijn thema’s zijn OCMW welzijn, volksgezondheid, armoede, asiel en migratie en kinderopvang.
Pol George, gemeenteraadslid sinds mensenheugnis en fractieleider (soms met lange ij) en is tevens lid van de de politieraad.
De engagementen van Pol liggen vooral op het niveau van sport, economie, veiligheid, stadsverfraaing, consumentenzaken, toerisme en afvalbeleid.
Bruno Dequeecker is gemeenteraadslid en lid van de raad van bestuur van toerisme.
Zijn interesses gaan naar toerisme, sport, ondernemen , feesten en evenementenbeleid en economie.
Nele Feys is onze ondervoorzitter en engageert zich voor onderwijs, jeugd, kinderopvang, gezinsbeleid en gezondheid en welzijn.
Annick Arnouts is bestuurslid en haar interesses gaan naar dierenwelzijn, bebloeming en stadsverfraaiing, volksgezondheid, leefmilieu en natuur.
André Pallemans is onze penningmeester. Hij zorgt ervoor dat onze centjes goed beheerd worden en dat de kas gezond blijft.
Ronny Van Acker is onze secretaris. Hij houdt onze administratie op peil en werkt vooral achter de schermen.
Marc Parrein is een kersvers bestuurslid. Marc is een zeer sociaal iemand die zich ten volle zal engageren en die weet van aanpakken . Ondernemen zit zeker in zijn bloed.
Marc welkom in ons midden!
Tenslotte wil ik mezelf als voorzitter even voorstellen. Ik ben lid van het bijzonder comité en voorzitter van UNIZO De Panne en Adinkerke. Mijn interesses gaan vooral naar: armoede, asiel, migratie en integratie, economie en ondernemen, gezondheid en welzijn, sport en jeugd en toerisme.
Heb ik iemand vergeten? Nee hoor! Wie kan nu Simonne Blanckaert vergeten? Simonne is al jaren geëngageerd in onze CD&V afdeling. Zij is nog steeds bestuurslid en interesseert zich in de problematiek van de senioren en ouderenorganisaties, volksgezondheid en zorg. Simonne is onlangs gehuldigd voor 18 jaar OCMW raadslid. Al die tijd heeft zij zich ingezet voor mensen die het wat moeilijker hebben en ze weet nog altijd van geen ophouden, dat verdient een applaus en daar hoort ook een bloemetje bij!
Last but nog least, ook onze Frans Duyck is gehuldigd geweest door de gemeenteraad voor 18 jaar gemeenteraadslid en 6 jaar OCMW raadslid. Gedreven tot het laatste moment .
Proficiat Frans je verdient ook een daverend applaus!
Frans was mijn voorganger als voorzitter.

Leden of sympathisanten die zich geroepen voelen om ons bestuur te vervoegen of iemand kent die zich wenst te engageren, laat het ons gerust weten. Een uitbreiding en zeker een verjonging zou bijzonder welkom zijn.

Beste Vrienden, het 2e decennium van de 21e eeuw wordt best spannend zowel nationaal als lokaal: hoe roepen we het extremisme een halt toe? Onze CD&V mandatarissen worden in de nationale politiek blijkbaar nog steeds gewaardeerd als goede onderhandelaars. We wensen hen dan ook veel politieke moed toe.
Gelukkig hebben we in de lokale politiek in De Panne daar niet al te veel last van. Wij zullen focussen op een gezond beleid die mensen verbindt.
We moeten er vooral op letten dat de gemeentefinanciën niet ontsporen. De financiële schulden stijgen in nog geen 2 jaar tijd van € 10.300.000 naar € 22.464.000 ( of van €936 per inwoner naar €2.042 per inwoner)!
We moeten er ook op toezien dat “verdoken belastingen” niet de pan uitswingen. Wij hebben er al voor 850.000 euro vastgesteld!
Denken we maar aan het nieuw parkeerbeleid. Tot eind oktober 2019 werd er al, in vergelijking met het jaar 2018, voor € 160.000 meer gelden geïnd. Reken daarbij de retributies die zijn uitgeschreven, dan is er nu al een meeropbrengst van € 250.000.
Door het doorvoeren van indexaties is er een meer opbrengst van € 317.000. Ook de nieuwe toeristentaks brengt een meeropbrengst teweeg van € 167.000 in 2020 naar €250.000 in 2025. De verspreiding van kosteloos reclamedrukwerk, ook een nieuwe belasting, moet € 120.000 opleveren.
We zullen bijzonder waakzaam moeten zijn dat onze prachtige badplaats een gezinsvriendelijk profiel blijft aanhouden en niet zoals schepen Stéphane Buyens zou willen. Herinner u zijn interview in de kranten waarin hij stelt dat, ik citeer, “betalend parkeren schrikt frigoboxtoerist af: We trekken beter cliënteel aan”.
Wat Adinkerke betreft moeten wij ten alle prijze verhinderen dat het dorp nog eens in meerdere stukken zal worden opgedeeld. Burgemeester Degrieck stelde immers dat het sluiten van de spooroverweg aan het Station te Adinkerke voor hem opnieuw bespreekbaar is in de onderhandelingen omtrent de omleidingsweg. Vergeten we niet dat in de vorige legislatuur de voltallige gemeenteraad ( incl. huidig burgemeester Degrieck) een motie ondertekende tegen de sluiting van die spooroverweg.
Onze fractie gaf tijdens de laatste gemeenteraad van 2019 aan dat het nieuwe parkeerbeleid van de meerderheid een impact zal hebben op zones waar betalend parkeren niet van toepassing is. De ééndagstoeristen ( waarvan schepen Buyens ze liever kwijt dan rijk is), zullen hun wagen naar deze zones rijden. Hierbij denken we aan Groene Biezenlaan, zijstraten van de Weshoeklaan, Prins Albertlaan, ….. . Zelfs de Dumontwijk zal opnieuw drukker worden door de “parkeerplaats-zoekers”. Voor ons is dit een gemiste kans om ook deze wijk te voorzien van betalend parkeren in combinatie met bewonerskaarten. Het is ons een raadsel waarom bewonerskaarten niet worden ingevoerd, gezien dit in de vorige legislatuur, door huidig schepen Van der Meeren, meermaals werd gevraagd.
Ook de bewoners en tweede verblijvers, die niet beschikken over een garage of staanplaats zullen tijdens de zomerperiode hun geldbeugel moeten boven halen in bepaalde woonwijken.

U ziet, er is werk aan de winkel!

Tenslotte rest mij jullie dan nog wat info door te geven:

We zullen meer inzetten op de digitale communicatie.Dus beste vrienden, raadpleeg regelmatig onze website en Facebookpagina. We zorgen ervoor dat niet alleen onze tussenkomsten inzake beleid maar ook allerlei nieuwsjes de ether zullen ingestuurd worden.
Met de wet op de privacy vraag ik jullie om er ons van op de hoogte te brengen indien we jullie foto’s al dan niet mogen publiceren.
Ik kan jullie ook al meegeven dat we op dinsdag 2 juni een daguitstap organiseren met in de voormiddag een bezoek aan het Vlaams Parlement waar we ook het middagmaal zullen gebruiken. In de namiddag wordt er ook nog activiteit voorzien. De uitnodiging zullen jullie tijdig ontvangen.
Vanavond gaan we ook rond met onze lidkaarten, mag ik vragen aan de mensen die nog geen lid zijn, te willen overwegen om lid te worden en om onze partij op die manier een  steuntje te geven. Een lidkaart kost ?

Beste mensen, ik geef nu graag het woord aan onze genodigden Joachim Coens en Brecht Warnez. Zij worden geflankeerd door moderator Stijn Verkindere

De fotoreportage vindt u via deze link https://depanne.cdenv.be/in-beeld/nieuwjaarsreceptie-2020/