Op de gemeenteraad stelde de meerderheid hun nieuw parkeerbeleid voor. Het betalend parkeren wordt gewijzigd en uitgebreid met een forse meeropbrengst voor de gemeentekas als gevolg. De berekening geeft een extra inkomst aan van € 386.000.

De CD&VPLUS is ook te vinden voor hervorming van het betalend parkeren, maar met duidelijk andere accenten.
Wij ondersteunen zeker de aanpassingen van de zomer- en winterperiode. Ook het betalend parkeren enkel tot 18 uur te laten gelden tijdens het ganse jaar zien we als positief.

Tijdens de gemeenteraad betreurden we dat het kort parkeren ( 20 min. gratis door simpele druk op de knop) wordt vervangen door 1 uur gratis ( slechts 1x/dag), mits intikken van nummerplaat. Dit systeem werd destijds afgevoerd wegens te omslachtig. Veel inwoners en toeristen klaagden indertijd omtrent het moeilijk en onduidelijk systeem aan de parkeerautomaat.
Onze fractie stelde voor het kort parkeren te behouden ( mits aanpassing naar 30 min.) of te vervangen door Shop & Go plaatsen. Dit systeem zorgt ervoor dat je zorgeloos kunt parkeren, zonder de rompslomp van eerst de parkeerautomaat te moeten passeren. Ook Unizo was en is vragende partij om Shop & Go plaatsen te creëren. Deze plaatsen zorgen steeds voor rotatie. In Koksijde hebben de Shop & Go plaatsen reeds hun degelijkheid bewezen. Daar worden de Shop & Go plaatsen uitgebreid.

De betalende zone wordt gedurende de zomerperiode uitgebreid in de Dynastielaan ( tot aan de Schuilhavenlaan) en Koninklijke Baan ( tot aan Sint-Idesbald).
Onze fractie gaf tijdens de gemeenteraad aan dat dit een impact zal hebben op zones waar betalend parkeren niet van toepassing is. De ééndagstoerist ( waarvan schepen Buyens ze liever kwijt dan rijk is), zullen hun wagen naar deze zones rijden. Hierbij denken we aan Groene Biezenlaan, zijstraten van de Weshoeklaan, Prins Albertlaan, ….. . Zelfs de Dumontwijk zal opnieuw drukker worden door de parkeerplaats zoekers. Voor ons een gemiste kans om ook deze wijk te voorzien van betalend parkeren in combinatie met bewonerskaarten. Het is ons een raadsel waarom bewonerskaarten niet worden ingevoerd, gezien dit in de vorige legislatuur, door huidig schepen Van der Meeren, meermaals werd gevraagd.
Ook de bewoners en tweede verblijvers, die niet beschikken over een garage of staanplaats zullen tijdens de zomerperiode hun geldbeugel moeten boven halen in de ganse Dynastielaan met zijstraten en Koninklijke Baan tot aan de Zilt. Een ticket voor halve dag kost € 4, voor een ganse dag € 7. Ook de zeilwagenrijder ontsnapt niet aan deze nieuwe maatregel.

Onze raadsleden stelden tevens voor een kaart in te voeren voor de ondernemingen die depannage opdrachten uitvoeren. Uiteraard mits betaling. In het huidig systeem dienen de ondernemers steeds de klok in de gaten te houden.

Tot slot gaven we in de gemeenteraad mee dat een intergemeentelijk parkeerbeleid misschien nog niet zo slecht zou zijn. Eén en hetzelfde parkeerreglement in verschillende buurgemeentes zou door velen worden geapprecieerd.

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties