Gemeenteraad van 14 mei 2020

CD&VPlus raadsleden tevreden dat hun voorstellen gevolgd worden!

CD&VPlus raadsleden tevreden dat hun voorstellen gevolgd worden!

Op de (hopelijk) laatste virtuele gemeenteraad van donderdag 14/05 stonden een 17-tal punten op de agenda in de openbare vergadering zonder publiek en pers.

Na de gebruikelijke goedkeuring verslag vorige gemeenteraad kwam het voor ons zo belangrijk agendapunt : ‘Coronacrisis. fiscale maatregelen en concessies lokale handelaars.’

Om het geheugen even op te frissen hebben wij de afschaffing van sommige taksen voor aanslagjaar 2020 als voorwaarde gesteld bij de goedkeuring reglement Pannebon ( gemeenteraad 16/03/2020).

Voor de bespreking van dit agendapunt op de gemeenteraad van donderdag ll. heeft onze fractie (Johan Blieck, Pol George, Frans Buyse en Bruno Dequeecker) twee amendementen ingediend. Amendementen die wij als CD&VPLUS zeer belangrijk vonden voor zowel horeca als handelszaken!

Bij artikel 1 hadden we graag toevoeging van volgend punt ( amendement 1):
“Er wordt voor het aanslagjaar 2020 een éénmalige vrijstelling van belasting gegeven op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, ongeacht of ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid”

Dit amendement werd duidelijk toegelicht. Door de coronacrisis werden de horecazaken en handelszaken verplicht te sluiten met zware inkomstenverlies als gevolg. De vrees bestaat dat deze crisis zich lang zal laten voelen. Vele handelaars zijn inventief op zoek gegaan naar ideeën (take-a-way bij diverse horecazaken) en nieuwe producten (uitbreiding artikels) om hun zaak te her lanceren.

Publiciteitscampagne zal nodig zijn om dit alles te promoten. Naast digitale marketing, zal er ook nood zijn aan het verspreiden van niet-geadresseerd drukwerk en van gelijkgestelde producten.

Na enige discussie werd ons voorstel aangenomen mits de periode te beperken voor 4 maanden en dus tot en met september 2020.

Ons tweede amendement op ditzelfde agendapunt betrof schrapping van de huidige tekst van artikel 1. Dit artikel omvatte een vermindering van 50% of 25% van een aantal belastingen op terrassen op het strand of openbaar domein, op kustrijwielen, inname openbaar domein en publiciteitsdragers handelszaken, speelterrein op het Schatseplein , de concessies voor stranduitbatingen en strandcabines,.. .

Onze zienswijze indachtig wilden we met dit amendement de belastingvermindering voor aanslagjaar 2020 naar 100% brengen om zo de lokale economie te ondersteunen.

Bij onze toelichting haalden we aan dat, gezien de huidige crisis, de horecazaken nog geen uitsluitsel hebben omtrent heropening en dat het voor sommige zaken nog heel lang zou kunnen duren.
Ook het feit dat onze kustgemeente voor tweede verblijvers, dagjestoeristen en buitenlandse toeristen nog steeds verboden terrein is, wat leidt tot enorme inkomstenverlies voor zowel de lokale handel als de plaatselijke horecazaken.

Ook dit tweede amendement werd aangenomen!

Het goedgekeurd agendapunt 3 stelt dat inwoners en tweede verblijvers van Dynastielaan en zijstraten een virtuele parkeerkaart per nummerplaat (max. twee parkeerkaarten per woongelegenheid) kunnen aankopen. De jaarlijkse parkeerkaart kost € 100 en loopt van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021.

Weerom haalt onze fractie haar gelijk! Na herhaaldelijke interpellaties in diverse gemeenteraden zijn we uiteindelijk blij dat het gezond verstand zegeviert .
We drongen ook nog eens aan om parkeerkaarten voor aannemers (elektriciens, loodgieters, schrijnwerkers, …) te voorzien.

Verder werd er nog goedkeuring gegeven aan het gunnen van een opdracht voor het plaatsen van zebraverlichting op 4 locaties in de Veurnestraat en een opdracht tot gunnen voor het plaatsen van outdoor fitnesstoestellen te voorzien op het Canadezenplein. Ook zal een opdracht worden gegund voor slopen van sierverlichting in de Nieuwpoortlaan en Duinkerkelaan.

Pol George