Maandag (14/12) stond de gemeenteraad in het teken van het budget 2021 en de aanpassingen van het meerjarenplan. Ook ditmaal ging dit, tot frustraties van onze groep, opnieuw digitaal door.

Het budget omvat vele investeringen met als voornaamste de renovatie van het gemeentehuis ( € 4 miljoen), de bouw van toeristische dienst (€  2,7 miljoen) op plaats van vroegere Cordial en de omvorming van de Sint-Pieterskerk tot nieuwe bibliotheek ( € 2,5 miljoen, waarvan € 500.000 voor aankoop). Opvallend is dat de bibliothecaris zelf aangeeft dat de kerk te klein is om alles onder te brengen en daarom pleit voor een aanbouw.
Gezien deze investeringen afhankelijk zijn van elkaar wat timing betreft, vrezen we nu al dat de renovatie van het gemeentehuis niet zal voltooid worden in deze legislatuur.
Raar is wel de melding in het beleidsplan, dat er werk zal worden gemaakt van oprichten gemeenteraadscommissie ‘gemeentehuis’ hoewel er door de huidige meerderheid al beslissingen zijn genomen omtrent de renovatie van het gebouw.

Voor de wegenwerken bouwt men voort op de dossiers van de vorige legislatuur.
De huidige meerderheid voorziet de Dumontwijk volledig te renoveren, maar de ingeschreven bedragen, kunnen nooit volstaan om dit totaal uit te voeren.
Le Chalutier, een erfenis van de tijd van gewezen cultuurschepen Van Damme, zal verder sluimeren in de vergetelheid. Er wordt nl. geen geld voorzien voor de renovatie. De staat van het gebouw gaat zienderogen achteruit en een aanpak tot renovatie is hoog dringend . Voor de invulling van deze villa denkt onze groep aan een terbeschikkingstelling voor “artist in residence”. In ruil zou hij moeten instaan voor tentoonstellingen, voordrachten,.. en/of een kunstwerk schenken.

De bouwvergunning van de Duinhoekstraat is vervallen en dient opnieuw aangevraagd te worden, wat op heden nog niet is gebeurd. Voor onze groep toch een heel belangrijk dossier met weinig financiële risico voor de gemeente.
De omleidingsweg staat in het beleidsplan omschreven als een “vergevorderd” dossier, maar op Vlaams niveau wordt andere taal gesproken en is dit dossier sedert de lancering van de zgn ”omleidingsweg 2.0” vrijwel dood en terug naar af. De concrete invulling van 2.0 is nogal vaag. Zo stelde Burgemeester Degrieck in een GECORO vergadering (2019) dat, wat hem betreft, alles ter bespreking staat, ook bv. de sluiting van de spoorwegovergang in Stationsstraat/De Pannelaan . Dient de burger niet te worden bevraagd voor we dit door zijn strot duwen !

Voor de Zeedijk wenst de huidige meerderheid ook een gemeenteraadscommissie op te richten. Wij kunnen dit enkel maar toejuichen om een dossier te depolitiseren en over de partijgrenzen heen oplossingen te zoeken.
Ook aankoop van nieuwe planché voor wandelweg ( zie voorbije zomer) staat op het budget voor een bedrag van € 500.000. De aankoop vinden we geen goed idee, gezien de herstellingen die onze technische dienst om de haverklap moest uitvoeren. Daarbij werd veel schade veroorzaakt door het verwijderen van deze wandelweg met de kraan. En waar gaat de gemeente die 1000 m³ wandelweg jaarlijks stockeren in het laagseizoen? Wij stellen voor om jaarlijks een bedrag te voorzien voor het huren van deze wandelpromenade met een onderhoudscontract bovenop.

In de Doornwijk te Adinkerke  gaat ruimte voor spelende kinderen verloren ten koste van woonproject. Nu die open ruimte wordt opgegeven ziet onze groep er liefst sociale kavels voor jonge gezinnen om zelf hun woning te bouwen.
Het waterplein is een kans om de verkeersonveilige dijk aan te pakken. Hier pleiten we resoluut om ook een ponton te realiseren.

Verder benadrukken we dat de loonkost van onze gemeente altijd maar stijgt. Begin van de legislatuur bedroeg de loonkost € 13.300.000 om in 2021 te eindigen rond € 16.000.000. Wij dringen bij de huidige meerderheid aan om waakzaam toe te zien op die personeelskosten die ongeveer 60% van het totale budget opslorpen.