Ook onze raads- en bestuursleden brachten hun kerst en nieuwjaar door in hun eigen bubbel. Enkel verplichtte de voorzitster ons in die periode, fijn uitgedost met mondmasker en met de nodige afstand, aanwezig te zijn voor de fotoshoot. Het kaartje met onze wensen voor een ‘gezond en voorspoedig 2021’ mochten de leden en vele sympathisanten intussen ontvangen.

De gemeenteraad, ook nu weeral digitaal, had een beknopte agenda. De belangrijkste punten worden hieronder weergegeven.

Gezien de werken Duinhoekstraat terug uitgesteld zijn, dient een addendum ondertekend te worden voor behoud subsidies. Onze groep keurde dit punt goed.

Het agendapunt voor het PPS verhaal site Cordial en Huyze Lenaers kon ons opnieuw niet bekoren. We zijn nog steeds de mening toegedaan dat back office van de Dienst van Toerisme in het gemeentehuis moet blijven ( alle diensten onder 1 dak). Ook de constructie van die privé publieke samenwerking boezemt ons vrees in. Zal alles juridisch wel sluitend zijn in dit PPS verhaal? Schuift de ene partner de verantwoordelijkheid niet op de andere? Met welke gevolgen?
Ook zijn er nog een aantal knopen die dienen doorgehakt te worden o.a. : wie bouwt de gevel? Gemeente of promotor? Belangrijk voor het subsidiepercentage.
De timing, die de meerderheid aangeeft is nogal ambitieus. Tegen mei 2023 zou de voorlopige oplevering moeten plaatsvinden.

De houten planché, die de meerderheid wenste aan te kopen ( € 500.000), zal voor 2021 toch nog eens gehuurd worden ( blijkbaar hadden ze hun huiswerk maar half gemaakt). Uiteraard hebben we dit gesteund en hebben we het voorstel naar voor gebracht om een offerte op te vragen om dit tot einde legislatuur + 1 jaar te huren.

Het volgende agendapunt werd unaniem goedgekeurd. Er zal een opdracht worden gegund voor het ontwerpen, herinrichten, opvolgen en uitvoeren van de werken ten behoeve van nieuw speelterrein ter hoogte van Kamiel Topweg ( het huidig speelplein werd 18 jaar terug aangelegd ). Raming
€ 90.000 ( incl. BTW).

Voorts werd goedkeuring gegeven aan premie voor het in stand houden van zwaluwnesten.

Ook aan de beleidssubsidies en impulssubsidies voor sportverenigingen gaven we onze goedkeuring.

 

In de varia gaf de burgemeester antwoord op onze vraag naar de intenties van het huidig bestuur omtrent de woningen die de gemeente aankocht. Er zijn klachten van ongedierte.
Het is de bedoeling dat de woning in de Veurnestraat woon klaar wordt gemaakt. Voor het huis in de Westhoeklaan zijn er gesprekken aan de gang met IJzer & Zee.

Op onze vraag waarom de gemeente de getroffen landbouwers niet verwittigde omtrent wijziging regelgeving aangifte schade, gaf het college aan eerst na te vragen bij de bevoegde diensten.
Intussen kregen we daarop antwoord : De gemeente geeft toe dat ze tekort is geschoten en dat het wel degelijk aan de gemeente is om de landbouwers te informeren omtrent dergelijke wijzigingen, nl. dat de landbouwer nu zelf aangifte moet doen via het digitaal loket.
Gelukkig werden een aantal meldingen van schade ingediend door landbouwers van De Panne, zodat nu gans de gemeente wordt meegenomen in de al of niet erkenning als ramp.