Digitale gemeenteraad 9/11/2020

De laatste maanden werden er een aantal digitale gemeenteraden gehouden met weinig interessante agendapunten.

Maandag ll. stond opnieuw een digitale gemeenteraad geprogrammeerd. Ook ditmaal kon dit via audio gevolgd worden door de burger. Een aantal interessante punten stonden op de agenda.

Eerst en vooral kwam de extra Vlaamse steun voor sport,-cultuur,-en jeugdclubs ter sprake voor de structurele verliezen en kosten in het kader van Covid-19. De Vlaamse regering kende € 137.602,81 toe aan de gemeente De Panne. Dit bedrag wordt aan de hand van criteria, opgemaakt door de diensten Vrije Tijd, toegekend aan de clubs.
Volgend voorstel was geagendeerd : iedere club krijgt 25% extra subsidie berekend op de ontvangen subsidie in 2018 of 2019.
Er kan voor max € 500 ontvangen worden voor aankoop materiaal in 2020. Voorleggen factuur is een must.
Ook kan € 250 ontvangen worden indien de club een meerjarenplan kan voorleggen. Op aandringen van raadslid Pol George werd ‘vereniging zonder winstoogmerk ‘ geschrapt in de beslissing. Zo kan deze subsidie ook toegekend worden aan alle verenigingen mits uiteraard te voldoen aan de andere voorwaarden.
Ook kan nog tot max. € 5.000 verkregen worden indien vereniging ( al of niet in samenwerking met andere vereniging ) een leuk, vernieuwend event/activiteit organiseert.

Een motie voor Vlaams noodfonds voor toerisme in de Westhoek na Brexit werd bekreachtigd.

De renovatie van het gemeentehuis stond ook op de agenda. Raadslid Johan Blieck stelde zich terecht vragen bij dit punt.
Ten eerste is het voorziene budget ( € 393.000, BTW incl.)  het dubbele van de raming ( € 200.000). Het ereloon van de architect bedraagt maar eventjes 11%.
In dit punt wordt er met geen woord gerept over de aanwezigheid van asbest op de gelijkvloerse verdieping van de beleidsvleugel. Toch vreemd dat dit niet eerst wordt aangepakt.
Ook vinden we het op zijn minst merkwaardig niets terug te vinden waaruit blijkt dat de meerderheid werk wil maken van het decreet openbare gebouwen betreffende de duurzaamheid. Van isolerende buitenmuren is er in het bestek helemaal geen sprake.

Nadien volgde het dossier “Cordial”.  De huidige meerderheid wenst op deze locatie de dienst van Toerisme onder te brengen. Wij blijven bij ons standpunt dat het verplaatsen van de back office geen goed idee is. Voor zee- en strandgangers is deze locatie misschien oké, maar toerisme is meer dan dat. Denken we maar aan de fiets- en wandeltoerist.
Nu wordt € 10.000 ( incl. BTW) besteed aan het opmaken van een schets (op basis van behoeften binnen de dienst toerisme) en het opmeten van het gebouw Lenaerts. Toch veel geld als je het ons vraagt, wetende dat er, volgens de meerderheid, nog geen plannen voorhanden zijn.
Op onze vraag, wie de bouwheer ( gemeente of promotor) wordt,  kwam een onwetend antwoord. Dit is een hemels verschil bij toekenning subsidies.

De ondergrondse afvalcontainers komen er uiteindelijk ! Onze groep keurde dit agendapunt dan ook goed.

In de varia stelden onze raadsleden het volgende voor:

-          Zebrapad in regenboogkleuren voorzien thv. Gemeentehuis. Dit uit respect voor de holebi gemeenschap. ( Bruno Dequeecker)

-          Raadslid Frans Buyse stelde voor om de eerste 15 à 20 meter van het Calmeynbos ( dus rechts en links van de weg tussen Adinkerke en De Panne) proper te maken. Dit kan een esthetische meerwaarde zijn. Ook lichtelementen zouden een positief effect kunnen hebben.