CD&VPLUS stelt zich terecht vragen bij aankoop projectgrond “Cordial”.

Op de gemeenteraad van donderdag 27/06 ll. stond de aankoop van projectgrond “Cordial” op de agenda.
Dat de hoek Zeelaan/Duinkerkelaan al jaren ligt te verloederen in ons commercieel centrum en dat deze kankerplek geen fraai beeld schept voor De Panne beamen we volmondig.

Dat de huidige meerderheid deze grond en het gebouw ernaast aankoopt om (een deel?) Toerisme onder te brengen, doet toch een aantal vragen rijzen.
Op onze vraag naar een behoeften studie ( Is er wel nood aan een nieuw Toerisme kantoor of info balie? Zo ja, is dit wel de juiste locatie? ) kon de Burgemeester enkel negatief antwoorden. Toch spijtig dat er daarover geen bevraging plaats vindt, gezien er door de gemeente elk jaar genoeg studies worden opgemaakt.
De huidige meerderheid kon ons zelfs niet antwoorden of het nu een volwaardige dienst wordt of enkel een info balie. De vraag naar het aantal vierkante meters die er nodig zijn, bleef onbeantwoord.

De meerderheid bleef ook het antwoord schuldig of ze het gebouw zelf zouden optrekken of in handen geven van promotor. Omtrent de kostprijs voor het optrekken van het gebouw ( met strenge normen van onroerend erfgoed)  had het schepencollege geen pasklaar antwoord. Is het nu € 1.500.000 of € 2.000.000?
Ook wordt ons inziens geen rekening gehouden met de parkeerproblematiek rond die locatie. Waar moeten de toeristen, voor bezoek aan de Dienst, terecht met hun wagen? En wat is de impact op de lokale handel , nu de toerist niet meer door de Zeelaan zal hoeven te wandelen tot aan het Gemeentehuis.

Het is hier duidelijk dat het in dit dossier ontbreekt aan visie.

De grond wordt aangekocht voor een bedrag van € 360.000 met daar bovenop € 20.000 voor de reeds gemaakte architect kosten en de verkregen vergunning die nog 1 jaar geldig is.

Intussen keurde de gemeenteraad ( meerderheid tegen oppositie) ook de aankoop goed voor het gebouw  (huis Lenaerts - € 279.000) naast de Cordial. Dat de renovatie handen vol geld zal kosten (gebouw mag niet worden afgebroken wegens ligging ‘Dumontwijk’) is duidelijk.  Hoeveel? Functie van het gebouw? Ook daar kon het Schepencollege ons geen antwoord op geven.

Volgende punten kwamen nog aan bod :

-          Het huishoudelijk reglement: een aantal punten werden aangepast op vraag van de oppositie.

-          De jaarrekeningen 2018 van het AGB, het OCMW en de gemeente werden goedgekeurd.

-          Een mandaat wordt  gegeven aan de Provincie West-Vlaanderen voor deelname aan de open Oproep WinVorm voor de volledige studieopdracht voor de bouw van een uitkijktoren op het strand en een vista in de Houtsaegerduinen.

-          Er wordt bezwaar ingediend tegen het inplanten in zee van een Windmolenpark thv. de Frans-Belgische grens. Op onze vraag hoe het schepencollege reageert op de inplanting van windmolens langs de A10 (Adinkerke-Veurne) zei Burgemeester Degrieck dat dit momenteel niet aan de orde is en dat ze gepast zullen reageren eens zich dat voordoet.

-          een aanvraag tot begeleiding van een haalbaarheidsonderzoek omtrent de herbestemming van de parochiekerk St. Pieter werd door zowel meerderheid als minderheid goedgekeurd.

-          Ook een uitbreiding van de opdracht voor het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd goedgekeurd.

-          Een adviesraad voor zowel minder-validen als voor lokale economie is in het leven geroepen.

-          Tenslotte maakt het gemeentebestuur gebruik van het voorkooprecht van gebouw, gelegen Westhoeklaan 14. Prijs : € 125.000.