We zijn tevreden dat dit dossier eindelijk definitief op de agenda van de gemeenteraad staat. Meer zelfs moeten we tot onze tevredenheid vaststellen dat de plannen op enkele details na niet gewijzigd zijn en eigenlijk grotendeels de oude voorstellen volgen.

De grote lijnen blijven behouden waardoor de Dumontwijk moet evolueren naar een woon- en wandelwijk. Dat kunnen we enkel toejuichen.

De wijzigingen beperken zich tot het verdwijnen van enkele parkeerplaatsen aan de apotheek Herman en het bijmaken van enkele nieuwe. Maar de  systematiek blijft dezelfde als steeds en die is dat er veel parkeerplaatsen( +/- 190) voor de ingang van de villa’s worden gelegd en een beperkt aantal ( +/- 140) als vrije plaats worden ingericht. Dat betekent dat de inwoners bij wijze van spreken voor hun ingang een prive-parkeerplaats krijgen en er dus weinig plaats is voor de toerist. Dat was ook altijd onze bedoeling en het is ons een raadsel waarom deze meerderheid dit behoudt nadat ze jaren geëmmerd heeft over het principe  dat parkeerplaatsen op de eigen oprit geen parkeerplaats zouden zijn althans volgens de Open VLD mannen. Nu gaan ze het dus zelf invoeren. Begrijpe wie kan.

Ook goed is dat men de inventarisatie van de huizen waar een parkeerplaats op privegrond mag ontworpen worden, behouden heeft. Dit plan werd op het einde van de vorige legislatuur voorgelegd aan het CBS en is nu geactualiseerd. Ook het idee dat voor die panden waar erfgoed geen prive parkeerplaats wil toelaten, men parking in de omgeving voorziet, blijft behouden. Het huis per huis bekijken van de situatie kan enkel tot meer draagkracht leiden bij de bewoners.

Het is dan ook jammer dat deze plannen door het vorige bestuur niet op de raad zijn gebracht.

Op vraag van erfgoed is er een inventarisatie gebeurd van de voortuintjes wat  volgens ons alleen kan leiden tot extra belemmeringen voor de bewoners van het pand.

Toch moeten we hier twee bezorgdheden naar voor brengen. Iedereen weet dat de werken dringend zijn omwille van de abominabele toestand van de riolen. Maar het bestuur zal de inwoners toch moeten wijzen op het feit dat na de werken de grondwaterspiegel zal stijgen door het systeem van infiltratiebuizen. Die buizen liggen bv in de Dumontlaan op een diepte tussen -2 en -1,20 m onder de grond wat dus een waterspiegel tot op -1,20 m  bij hevige regenval betekent ( en niet op -4m zoals de burgemeester beweerde in de gemeenteraad om zo de mensen op het verkeerde been te zetten). Dat betekent voor kelders die niet dicht zijn dat er vlugger en meer waterinsijpeling zal zijn. Waarom een extra ingreep hiervoor verdwenen is, is ons een raadsel.

Tenslotte zal ook de mobiliteit in de wijk moeten bekeken worden. Een wandelwijk en de geldende reglementering “woonwijk” met zijn 20 km zijn mooi als die gevolgd wordt en niet zoals nu dode letter is.

Ook het zoekverkeer van toeristen zal moeten bekeken worden want dat was volgens de VLD vroeger zowat de grootste flater in het plan. Wel dat is geen zier veranderd, hoe gaat men dit nu oplossen of was het gewoon wat hard roepen van diezelfde VLD toen ze in de oppositie zat?

Een kritiek van de vorige oppositie was dat de bewoners en handelaars van de Zeelaan niet langer gratis konden parkeren. Dat is niet veranderd. Hoe gaat deze meerderheid dit oplossen?

Ook de vraag naar bewonersparkeren zal alleen maar toenemen door bv mensen die geen parking op het eigen terrein krijgen. Is het de bedoeling van het bestuur hierop in te gaan?

Kortom wij keuren dit plan goed omdat het toen een goed plan was en het dat vandaag nog steeds zo is. We hopen wel dat men met onze opmerkingen rekening wil houden. De bewoner kan er enkel bij winnen.