Vernieuwing Markt en zijstraten.

Vernieuwen van de Markt in De Panne.

Een Beleidsoptie met Visie.

“Stadskernvernieuwing” is één van de prioriteiten van het huidige bestuur.
Eén van de projecten die daaronder valt is de vernieuwing van de Markt.
Het huidige Marktplein dateert van 1993. Bij de projectontwikkeling werd destijds naast ondergrondse garages geopteerd voor een Markt die een échte ontmoetingsplaats moest worden met de nodige aandacht voor terrasjes, spelende kinderen en gezelligheid.
24 jaar later, in het kader van de stadskernvernieuwing werd de actuele toestand van de Markt onderzocht.
Vaststellingen.
- De huidige fontein is dringend aan herstelling toe, het volledige fonteinsysteem (pompen en buizen) moet vervangen worden. 
- De bomen rond de Markt zijn te groot geworden voor de boomroosters en voor het onderliggende garagecomplex. Ze zijn trouwens reeds jaren ziek en worden elk jaar behandeld. Zo niet zouden ze reeds jaren afgestorven zijn. Uit navraag bij professionele kwekers is gebleken dat ze niet meer te redden zijn. Wij opteren dan ook voor een nieuwe beplanting
- Vele zones betegeling zijn her aan te leggen.
- De frituur is in slechte staat en dringend aan een update toe.  
- De inrit naar de ondergrondse garages kan een opfrisbeurt gebruiken.
- De windbeschermingen van de huidige terrassen zijn aan vervanging toe.
- Het straatmeubilair is verouderd.
- De kasseien van de “bult” zitten los.
- De grondverlichtingsarmaturen zijn stuk.
- De rijbaan rond de markt is fietsonvriendelijk en zelfs gevaarlijk. 
- Al meerdere jaren worden er op de Markt oplapwerken uitgevoerd.
- IWVA wenst de rioleringen te vernieuwen in de Meeuwenlaan en Ollevierlaan. Een uitgelezen kans om het project “Markt” met de vernieuwing van deze straten uit te breiden.  

 Om al die bovenstaande vaststellingen opteert het bestuur niet voor oplapwerk maar voor een grondige renovatie van de Markt, Meeuwenlaan en Ollevierlaan.

 Aandachtspunten die in het project worden opgenomen. 

De zaterdagmarkt is één van de belangrijkste wekelijkse markten van de streek en kampt al jaren met plaatsgebrek, hierdoor moet vaak uitgeweken worden naar de naastliggende straten. Vooral tijdens de zomermaanden leidt dit tot puzzelwerk voor de dienst Lokale Economie en tot opmerkingen vanwege de veiligheidsdiensten, die in geval van noodsituaties snel doorgang moet krijgen. Bovendien blokkeert de zaterdagmarkt heel wat eigendommen in de naastliggende straten alsook de ondergrondse garages onder de Markt. De zaterdagmarkt is een heel belangrijk, wekelijks evenement, belangrijk voor handel en wandel in De Panne het ganse jaar door. De heraanleg zal het plaatsen van meer marktkramen op de Markt mogelijk maken en bijgevolg het aantal kramen in de naastliggende straten verminderen, wat veiligheid, opkuis en schikking ten goede komt.

 Op de Markt vinden ook tal van andere activiteiten plaats.  

De “bult” en de fontein bemoeilijken en beperken de inplanting en verdere uitbouw van evenementen, zoals de Taptoe, de Kerstmarkt, het Folklorefestival, Panima’s, de Artiestenmarkt en tal van andere kleine en grote activiteiten. 
Het beleid wenst niet dat de Markt enkel en alleen een evenementenplein wordt, maar wat vandaag al op de Markt doorgaat moet béter en efficiënter kunnen.   Het gemeentebestuur wil met de renovatie van de Markt het commerciële centrum van De Panne een nieuw elan geven. 
Weinig kustgemeenten beschikken over dergelijk open plein midden het handelscentrum, en net dit gegeven wenst het gemeentebestuur maximaal uit te spelen.  De Markt moet mee met z’n tijd en onze gemeente kan het zich niet veroorloven dat het commerciële hart van onze gemeente een verouderde aanblik vertoont.
De gemeenteraad heeft gekozen voor een open, hedendaags, kindvriendelijk, multifunctioneel en comfortabel plein voor zowel handelaars, toeristen als bewoners.
Er wordt gewerkt met een slimme inplanting van enerzijds mobiel meubilair zoals zitbanken in kunststof, fietsenstallingen en boombakken zodat het plein volledig vrijgemaakt kan worden indien nodig en anderzijds vast meubilair zoals vaste zitbanken in een duurzame houtsoort.  
Centraal op het plein wordt een gelijkgrondse speelfontein voorzien met ledverlichting. Deze fontein zit volledig geïntegreerd in de bestrating en is overrijdbaar door zwaar vervoer.  Dit type fontein, die veilig is voor kinderen en die kinderen nooit beu raken, wordt het attractieve element op de Markt. Het moet tijdens de zomerdagen een spelelement vormen en ’s avonds en buiten de zomer een bijzondere sfeer scheppen.

Als bestrating zal een dikke zandkleurige graniettegel gebruikt worden.
De tegel is qua kleur en vorm vergelijkbaar met die van de Zeelaan (Markt > Zeedijk) maar uiteraard een stuk duurzamer (…). De betegeling is dus niet glad en goed bewandelbaar vergelijkbaar met het heraangelegde deel Zeelaan-dorp. Borduurstenen en obstakels worden uitgesloten hierdoor is het ontwerp gebruiksvriendelijk voor de zwakke weg- en rolstoelgebruiker.

Een Markt zonder vaste frituur.
Het huidige frituur gebouw is niet meer up-to-date en er ontbreekt sanitair voor de uitbaters. Het bouwen van een nieuwe vaste frituur hypothekeert bovenstaande doelstellingen, maar de plaatsing van een mobile frituur is in de toekomst bespreekbaar. 
Op de plaats van de huidige frituur komt er een luifel met glazen wanden voor de bushalte en de toegang tot de ondergrondse garages.  Bij de luifel wordt tevens een ruime fietsenstalling voorzien. 

Het bestuur geeft duidelijk de voorkeur aan de pleinbeleving boven koning auto.  
Er is een belangrijke evenwichtsoefening gebeurd voor wat betreft de parkeercapaciteit op de Markt.  In het ontwerp blijven een 40 – tal parkeerplaatsen bestaan, wat een 20-tal plaatsen minder is dan op vandaag.  Cijfers wijzen echter uit dat de parkeerplaatsen op de Markt niet de meest intens gebruikte zijn op een gemiddelde dag.  
In de Marktlaan Meeuwenlaan en Ollevierlaan en in het project Brouwersstraat zijn er dan weer bijkomende plaatsen voorzien. Ook in de nieuwe Zeelaan Dorp zijn er parkeerplaatsen bijgekomen. Netto komen er dus extra parkeerplaatsen bij.

De rijbaan op de Markt (tussen Zeelaan en Marktlaan) wordt éénrichtingsverkeer van Zeelaan richting Marktlaan.  
Op deze manier wordt het verkeer er gehalveerd en wordt er ruimte gemaakt voor nieuwe terrassen en bredere voetpaden aan de Noordzijde van de Markt.  Ook aan de Oostzijde van de Markt is ruimte voorzien voor terrassen, mocht daar vraag naar zijn. Het éénrichtingsverkeer zal mogelijks effect hebben op de mobiliteit in de omliggende straten.  Het effect hiervan wordt momenteel bestudeerd in de rand van het in opmaak zijnde nieuwe mobiliteitsplan. 
Vrachtwagens komende uit de Meeuwenlaan (waar een aantal grote laadkaaien zijn) zullen verplicht worden de Marktlaan in te draaien in plaats van op de Markt, Ollevierlaan of Verenigingsstraat/Brouwersstraat in te rijden. De hoek Meeuwenlaan - Marktlaan wordt hierop voorzien.  

De bestaande terrassen krijgen meer plaats toegewezen.  
Indien deze uitbatingen vragende partij zouden zijn om een winterterras met warmtestralers te plaatsen, dan zal dit worden meegenomen bij de aanpassingen van de bestaande reglementering – het college staat hier niet weigerachtig tegenover.

Start van de werken is voorzien na de kerstvakantie.  De wekelijkse zaterdagmarkt zal vanaf 15 december verhuizen naar de Zeelaan (voor het park). De werken zelf starten op 11 januari en verlopen in fasen. De eerste fase zal langs de kant "Hotel aan Zee" starten en voorziet in de aanleg van een gescheiden rioleringstelsel. Vanaf eind januari zal dan de kant van de " Coffeeshop" aangepakt worden. De verbinding tussen Meeuwenlaan en Verenigingsstraat blijft tot Pasen open. In samenspraak met de aannemer wordt voorzien dat alle terrassen zeker met Pasen terug volledig aangelegd zijn en dus kunnen uitgebaat worden. Het einde van de werken is voorzien voor 30 juni 2018.

CD&VPlus en het voltallige schepencollege zijn ervan overtuigd dat de renovatie van de Markt voor een bijkomende impuls zal zorgen voor het commerciële hart van onze gemeente, wat handelaars, bewoners en toeristen zal ten goede komen!  

Ben je nog niet overtuigd bekijk dan onderstaand filmpje.
https://youtu.be/K1Y3H_oh3ME

 

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.