Rioleringen zijn sexy

Gemeente en IWVA trekken lessen uit de hevige regenval van augustus ll.

Een Beleidsoptie met Visie

Gemeente en IWVA trekken lessen uit de hevige regenval in augustus. Op initiatief van schepen Blieck werd een inventaris opgemaakt van alle plaatsen waar waterschade werd gemeld. Met de IWVA werd een analyse gemaakt van wat er nodig is om de problemen te verhelpen. Dikwijls kan dat met kleine ingrepen maar soms zijn er ingrijpende werken nodig. De kleine werken zijn ondertussen in uitvoering. Voor de grotere werken is  het nodige studiewerk al gebeurd, eventuele vergunningen zijn aangevraagd en een aannemer aangesteld. Zo zal de IWVA werken uitvoeren in de Korrelaan, Kapellelaan en op langere termijn ook bv in de Demolderlaan. Bedoeling is om de vastgestelde problemen structureel op te lossen. De belangrijkste les die we kunnen trekken uit de wateroverlast van augustus was dubbel: enerzijds is er door de voorgaande besturen sedert de overlast van augustus 2007 niets gebeurd, anderzijds stellen we vast dat de werken waar we een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen gevrijwaard blijven van wateroverlast. Het is pas sinds deze legislatuur dat stelselmatig een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd bij vernieuwing van het Openbaar Domein zoals in de omgeving van de Maskenslaan,  Brouwersstraat of Noordhoekstraat. Een echte win-win dus met betere waterafvoer en een vernieuwde straat.

Als gemeente blijven we dan ook resoluut investeren in een gemeente die haar water volledig scheidt en zuivert. Zo zijn de rioleringswerken met heraanleg bovenbouw voor een 8 tal straten rond de Koninginnelaan goedgekeurd en gepland voor de periode 2018-19. Hier wordt er tot 100% gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Ook voor de Veurnekeiweg zijn de subsidies goedgekeurd.

Er is ook een subsidieaanvraag ingediend om de laatste plaatsen waar nog geen riolering ligt te laten goedkeuren zodat De Panne voor 100% zijn water zuivert. Weinig gemeenten kunnen dit zeggen.

Maar ook dan mogen we niet op onze lauweren rusten. Veel dossiers zijn hangende of in voorbereiding. De bouwvergunning voor de heraanleg van de Duinhoekstraat zal nog dit jaar ingediend worden. Ook de fietsverbinding tussen De Panne en Veurne zit in de laatste rechte lijn. Er is al zeer veel gepalaverd over beide dossiers maar wie eerlijk is, moet toegeven dat de echte start van deze projecten pas is gegeven toen minister Crevits en nadien Weyts in juni 2014 de financiering van beide projecten hebben vastgelegd. Eenmaal er geld was, is de mallemolen echt gestart en zijn onteigeningen gebeurd, plannen opgemaakt en zal een bouwvergunning worden ingediend. Concreet betekent dit dat de aanleg van het fietspad zal starten vanaf Veurne eind 2018. Hier plant de gemeente binnen het traject de heraanleg van de voetpaden in de Veurnestraat. Voor de Duinhoekstraat houdt AWV dezelfde timing aan.

Welke krant schreef daar ook weer dat riolen niet sexy zijn?

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.